۲ مطلب با موضوع «English» ثبت شده است

زمان فعل ها در انگلیسی

EnglishTenses

در این مقاله به بررسی یکی از اشکالات مهم در زبان انگلیسی میپردازیم.
زمان افعال در زبان انگلیسی که عموما با عنوان Tense شناخته میشوند مبحث مهمی است که ممکن است نام های هر Tense و فرمول ساخت آن یا موارد استفاده از آن ها را از یاد ببریم.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
alireza khorshidi

Summer is here! But I mean something else

FlowerForBlog_eng


In this Article We'll talk philosophical a little bit and then I'll say my plans for summer.(Click on the orange button to see continuation of the text)۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
alireza khorshidi