EnglishTenses

در این مقاله به بررسی یکی از اشکالات مهم در زبان انگلیسی میپردازیم.
زمان افعال در زبان انگلیسی که عموما با عنوان Tense شناخته میشوند مبحث مهمی است که ممکن است نام های هر Tense و فرمول ساخت آن یا موارد استفاده از آن ها را از یاد ببریم.***توجه***

***این مقاله کاملا خلاصه نوشته شده است.

***جا دارد از یکی از معلمان عزیزم، جناب آقای سهیلی، تشکر کنم که محبت داشتند و این مبحث را یک بار برای همیشه برایم باز کردند.

***در نگارش این مقاله فرض بر این گذاشته شد که خواننده با پایه زبان انگلیسی آشنا است و فقط با به خاطر سپردن نام های هر Tense و موارد استفاده آن نا آشناست یا در این موارد مشکل دارد.

***منظور از p.p همان past participle است که به نوعی فرم سوم فعل است، برای مثال برای write بصورت written یا برای do بصورت done است. البته به خاطر سپردن این ها با تکرار و تمرین انجام پذیر است؛ چون بعضی از افعال استثنا هستند و از قاعده خاصی پیروی نمیکنند. مثلا برای read همان read است ولی تلفظ آن دو فرق میکند یا برای have بصورت had میاید. استفاده از دیکشنری حتما توصیه میشود.

*** v.ing همان فعل به همراه ing است.

***این مقاله را با توجه به شکل بالا بخوانید، زیرا بر اساس آن نوشته شده است و هر شماره مربوط به زمان با همان شماره میشود.

***میتوانید از یک دیکشنری استفاده کنید تا فرم های مختلف یک فعل را ببینید.

1) Simple Past : از این فعل زمانی استفاده میکنیم که عملی در گذشته صورت گرفته و به پایان رسیده است، مثلا "I ate a sandwich".

2 & 2') Present Perfect : این فعل زمانی استفاده میشود که کاری در گذشته انجام شده ولی اثرات(effects) آن هنوز پابرجاست و یا تقریبا همین الان به پایان رسیده است. همچنین برای بیان یک تجربه خاص در زندگی از آن استفاده میشود، مثلا برای بیان اینکه به شهر رم رفته اید یا ... (مثلا "I have been to Rome"). فرمول ساخت آن اینچنین است "have/has + p.p" . حال بگذارید تفاوت بین simple past و present perfect را با مثالی بررسی کنیم.


I lost my key ============== من کلید هایم را گم کردم (ولی آن ها را پیدا کردم)
I have lost my keys ============== من کلیدهایم را گم کردم (و هنوز هم آن ها را پیدا نکردم)

3) Past perfect : اگر رویدادی در زمان بسیار دوری و به عبارتی قبل از رویداد دیگری رخ داده باشد از آن استفاده میکنیم. میتواند در یک مکالمه استفاده شود و در جواب سوالی باشد. فرمول ساخت آن بصورت "had + p.p" است. مثال "I had eaten my pizza when my father came in" که معنی آن "من پیتزایم را خورده بودم وقتی که پدرم آمد". میبینید که زمان  فعل نوع 3 قبل از فعل نوع 1 است.

4) Present perfect continuous : این فعل زمانی استفاده میشود که رویدادی در گذشته رخ داده باشد و همچنان ادامه داشته باشد. فرمول ساخت آن به شکل "have/has + been + v.ing" است. مثال " I have been studying English for 5 years (OR since 92)".

5) Past Continuous : اگر رویدادی در زمان گذشته شروع شود و برای مدتی (که میتواند قابل توجه باشد یا نه) ادامه داشته باشد از این فعل استفاده میکنیم. میتواند در یک مکالمه استفاده شود و در جواب سوالی باشد. فرمول ساخت آن بصورت "was/were + v.ing" است. مثال "I was studying (when my father came in)". میبینید که فعل نوع 1 در هنگام وقوع فعل نوع 5 رخ داده است. (من داشتم درس میخواندم وقتی پدرم وارد شد)

قبل از وارد شدن به فعل نوع 6:

****** تفاوت بین already و just ******

فرض کنید که شما در یک رستوران نشسته اید و همین الآن یک همبرگر خورده اید. یکی از دوستان شما می‌آید و از شما میپرسد آیا چیزی خورده ای؟ و شما چه پاسخی می‌دهید؟ I just ate a hamburger یا I already ate a hamburger ؟ هر دوی این جواب ها درستند ولی تفاوت بسیار کوچکی دارند که در انگلیسی خیلی مورد استفاده نیست. اگر از just استفاده کنید به این معنی است که شما دیگر گرسنه نیستید ولی اگر از already استفاده کنید به آن معناست که شما هنوز گرسنه هستید.

********

6) زمان آینده. همانطور که از اسمش پیداست، اگر قرار بر آن باشد که کاری در آینده رخ دهد از این زمان استفاده می‌کنیم. این کار را به 2 صورت میتوان انجام داد "will + verb" و یا "be + going to + verb" . برای مثال "David will go to Germany soon" (دیوید به زودی به المان خواهد رفت/می‌رود) و "Frank is going to study Arabic in 5 years" (فرانک 5 سال بعد عربی خواهد خواند)*******************
از شما متشکردم که وقت خود را برای خواندن این مقاله گذاشتید. خوشحال می‌شوم نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما را بدانم.